Biznes, Praca, Rozwój, Sukces

Budowanie relacji, jako droga do skutecznej realizacji celów Organizacji

Program 3-dniowego Warsztatu Rozwojowego

Warsztat skierowany jest do: Pracowników dużych Organizacji, współpracujących w Zespołach oraz koordynujących współpracę między strukturami Organizacji

Cele Warsztatu:

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Organizacji w procesie realizacji inicjatyw i projektów
 • Świadome budowanie marki osobistej i własnej pozycji w Organizacji
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego i efektywnego komunikowania się podczas realizacji celów Organizacji
 • Wzmocnienie pozytywnych relacji ze współpracownikami i podniesienie efektywności działań
 • Doskonalenia umiejętności prezentacyjnych – savoir vivre wystąpień publicznych
 • Weryfikacja i aktualizacja wiedzy na temat skutecznych sposobów motywowania siebie i innych
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą, zarządzania emocjami, swoimi zadaniami oraz relacjami wewnątrz Organizacji
 • Wzmocnienie motywacji do działania, do własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości i skuteczności swojej pracy

Warsztat obejmuje: trening umiejętności interpersonalnych, prezentacyjnych oraz umiejętności emocjonalnych i osobistych

Liczba godzin: 24 godziny lekcyjne, realizowane podczas 3 sesji szkoleniowych + 2 godziny sesji indywidualnej dla każdego Uczestnika

Czas zajęć: 9.30-16.15

Termin szkolenia: 3-5 grudnia 2018

Miejsce zajęć: Warszawa

Uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat ukończenia całości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały piśmienne
 • Poczęstunek

Zagadnienia programowe:

Sesja 1 – dzień 1

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ I WZMACNIANIE WŁASNEJ POZYCJI W ORGANIZACJI

Istota i znaczenie marki osobistej w koordynowaniu współpracy pomiędzy strukturami Organizacji

 • Marka osobista a skuteczność działań
 • Co składa się na markę osobistą?
 • Które z elementów marki osobistej mają wpływ na pozytywny odbiór i skuteczność działań
 • Jak budować własną markę osobistą?
 • Profesjonalny wizerunek a psychologia wyglądu
 • Etykieta rozmów i spotkań wewnątrz Organizacji – co nowego?
 • Etykieta telefoniczna w codziennej pracy w Organizacji – nowości
 • Aktualności w etykiecie biznesowej

Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

 • Jak przygotować się do prezentacji i wystąpienia publicznego?
 • Wizerunek i savoire vivre wystąpień publicznych
 • Jak przygotować miejsce prezentacji, by możliwie jak najlepiej panować nad Uczestnikami?
 • Jaka pora dnia jest najlepsza na prezentację perswazyjną a jaka na prezentację informacyjną?
 • Przygotowanie prezentacji – zasady
 • Cel przekazu, czyli co chcesz osiągnąć?
 • Twoi odbiorcy, czyli do kogo zamierzasz mówić?
 • Treść przekazu, czyli co chcesz powiedzieć Uczestnikom spotkania?
 • Jak długo powinna trwać prezentacja?
 • Konstrukcja wypowiedzi, czyli jak sprawić, by Uczestnicy zapamiętali to, co chcesz, by zapamiętali?
 • Dobre zakończenie wystąpienia – na czym polega i jaki jest jego cel?
 • Sytuacje trudne podczas prezentacji i sposoby reagowania
 • Stres i trema – jak sobie z nimi radzić?
 • Sposoby diagnozowania Uczestników spotkania
 • Jak rozpoznać Uczestników przychylnych?
 • Jak rozpoznać sceptyków i przeciwników?
 • Co zrobić, gdy zapomnisz, co chcesz powiedzieć?
 • Co zrobić, gdy się pomylisz lub przejęzyczysz podczas wystąpienia?
 • Jak reagować na głośne uwagi i repliki ze strony Uczestników spotkania?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas prezentacji i wystapień publicznych
 • Jak występować publicznie, by podkreślić swoje kompetencje?
 • Postawa ciała, gesty i ich znaczenie
 • Mimika – co zrobić, by ukryć zdenerwowanie, obawę czy zaskoczenie
 • Modulowanie głosu
 • Główne zasady prowadzenia prezentacji biznesowych

 Sesja 2 – dzień 2

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, CZYLI JAK SKUTECZNIE KOORDYNOWAĆ WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE ORAZ MIĘDZY STRUKTURAMI ORGANIZACJI?

 • Najskuteczniejsze narzędzia w komunikacji interpersonalnej
 • Bariery komunikacyjne w rozmowie z osobami współpracującymi
 • Parafraza i jej kluczowa rola w rozmowie w sytuacji napięcia i presji czasu
 • Jaki sposób komunikowania się, osłabia przekaz?
 • Jaki sposób komunikowania się, wzmacnia przekaz?
 • Nieprofesjonalne słowa i zwroty w komunikacji biznesowej
 • Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy z osobami współpracującymi
 • Rola emocji pozytywnych i umiejętność ich wyrażania w budowaniu relacji z ludźmi
 • Metody wyrażania emocji negatywnych oraz przekazywania negatywnych informacji zwrotnych w budowaniu relacji w Zespole oraz współpracy między strukturami Organizacji
 • Egzekwowanie realizacji powierzonych zadań w osiąganiu celów wskazanych przez Organizację
 • Najczęściej popełniane błędy w pracy zespołowej w Organizacji
 • Trening komunikacji interpersonalnej

Motywowanie  siebie i innych w osiąganiu celów Zespołu oraz Organizacji

 • Dlaczego podejmujemy określone działania?
 • Co skłania nas do wyznaczania celów oraz realizacji celów wskazanych przez Organizację?
 • Co blokuje nasze działania w codziennej pracy w Organizacji?
 • Jakie są czynniki decydujące o sukcesie w osiąganiu celów własnych oraz celów Organizacji?
 • Rodzaje motywacji, czyli co nas motywuje do działania?
 • Motywatory zewnętrzne i wewnętrzne
 • Pozytywna motywacja – jej rodzaje i źródło
 • Jaki mamy wpływ na własną motywację?
 • W jaki sposób wzmacniać zachowania pozytywne w Zespole?
 • Samokontrola i samodyscyplina, jako istotne cechy ludzi skutecznych
 • Ustalanie priorytetów – Matryca Priorytetów
 • Nawyki sukcesu i nawyki porażki
 • Trenowanie siły woli – na czym polega?

Sesja 3 – dzień 3

BUDOWANIE RELACJI I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ASPEKCIE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ, W ZESPOLE ORAZ WE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRUKTURAMI ORGANIZACJI

 • Istota analizy transakcyjnej w budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi w sferze biznesowej
 • Stany emocjonalne w analizie transakcyjnej
 • Obserwacja i diagnozowanie własnych stanów emocjonalnych
 • Zasady określania stanów emocjonalnych rozmówcy
 • Zasady dokonywania zmiany poszczególnych stanów emocjonalnych
 • Komunikowanie się w poszczególnych stanach emocjonalnych
 • Zasady komunikowania się z pozycji Dorosłego
 • Przewidywanie zachowań rozmówcy
 • Gry psychologiczne w relacjach biznesowych
 • Sposoby reagowania na gry psychologiczne
 • Trening komunikacji interpersonalnej w oparciu o analizę transakcyjną

Sztuka budowania relacji ze współpracownikami wewnątrz Organizacji w trakcie realizacji celów

 • Co decyduje o skutecznej współpracy w Zespole oraz między strukturami Organizacji?
 • Jak przygotować się do efektywnej współpracy i jak ją prowadzić?
 • Pułapki w dokonywaniu wspólnych ustaleń w realizacji wspólnych zadań i celów

Coaching indywidualny

Dla każdego Uczestnika szkolenia przewidziano po 2 godziny zegarowe sesji indywidualnej przeznaczonej na feedback ze strony trenera oraz omówienie indywidualnych zadań rozwojowych do dalszej pracy we własnym zakresie.

 Inwestycja: 5.900,00 PLN brutto od osoby

 • Liczba miejsc ograniczona. Dokonanie płatności gwarantuje rezerwację miejsca.
 • Zapisy do dnia 15 listopada 2018.
 • Zwrot płatności jest możliwy w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu 22 listopada 2018
 • Szczegółowe informacje o miejscu Warsztatów zostanie podane Uczestnikom po dokonaniu wpłaty.

 Informacje i zapisy:

 • Grażyna Białopiotrowicz
 • studio@gbialopiotrowicz.com.pl
 • tel. 601 064 276
Etykieta, Rozwój

Magia uścisku dłoni

Uścisk dłoni – stosować, czy nie?

W bistro w Bretanii przeprowadzono eksperyment, sprawdzający korelację między zachowaniem kelnera, bądź kelnerki a wysokością napiwków zostawianych przez klientów. Okazało się, że 24,6 % klientów, których kelner lub kelnerka delikatnie dotykali w ramię na powitanie, zostawiało napiwek, natomiast zaledwie 10,8 % klientów zostawiało napiwek wtedy, gdy byli powitani bez delikatnego dotyku w ramię. Nicolas Gueguen z Uniwersytetu Południowej Bretanii, który prowadził badania potwierdził, że prosty gest, pozornie bez znaczenia, wprawia nas w dobry nastrój i ma pozytywny wpływ na przebieg wydarzeń. Oznacza to, że dotyk ułatwia i zmienia relacje między ludźmi. Występuje on najczęściej wśród Francuzów, Włochów, Hiszpanów i Rosjan. Zatem uścisk dłoni jest gestem jak najbardziej na miejscu, a wręcz koniecznym.

Mówiąc o uścisku dłoni, należy pamiętać o różnicach kulturowych, które pokazują, że Brytyjczycy i Niemcy mniej przychylnie odnoszą się do dotyku, także w relacjach zawodowych i biznesowych w szczególności.

Czytaj dalej…

Biznes, Emocje, Etykieta, Mentalność zwycięzcy

Sztuka budowania relacji, jako droga do skutecznej realizacji zadań w zarządzaniu Projektami 

Program 3-dniowego Warsztatu Psychologicznego

Warsztat dedykowany managerom zarządzającym dużymi projektami w Organizacji. 

Cele Warsztatu:

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Organizacji w procesie realizacji projektów
 • Świadome budowanie marki osobistej i pozycji Managera
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego i efektywnego komunikowania się podczas realizacji Projektu
 • Wzmocnienie pozytywnych relacji ze współpracownikami i podniesienie efektywności działań projektowych
 • Doskonalenia umiejętności prezentacyjnych Managera
 • Weryfikacja i aktualizacja wiedzy na temat skutecznych sposobów motywowania siebie i innych
 • Podniesienie poziomu samoświadomości Managera w zakresie zarządzania sobą, swoimi zadaniami i relacjami wewnątrz Organizacji
 • Wzmocnienie motywacji do działania, do własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości i skuteczności swojej pracy

Warsztat obejmuje: trening umiejętności interpersonalnych, prezentacyjnych oraz umiejętności emocjonalnych

Liczba godzin: 24 godziny lekcyjne, realizowane podczas 3 sesji szkoleniowych

Czas zajęć: 9.30-16.15

Termin szkolenia: 19-21 marca 2018

Miejsce zajęć: Warszawa

Uczestnicy otrzymują:

Certyfikat ukończenia całości szkolenia

Materiały szkoleniowe

Materiały piśmienne

Poczęstunek

Zagadnienia programowe:

Sesja 1 – dzień 1

Psychologia budowania marki osobistej Managera w Organizacji oraz wzmacnianie pozycji w zarządzaniu projektami

Istota i znaczenie marki osobistej Managera w zarządzaniu Projektami i koordynowaniu współpracy pomiędzy strukturami Organizacji

Marka osobista Managera a skuteczność działań

Co składa się na markę osobistą Managera?

Które z elementów marki osobistej Managera mają wpływ na pozytywny odbiór jego osoby podczas realizacji Projektu

Jak budować własną markę osobistą?

W jaki sposób budujemy zaufanie oraz poczucie kompetencji w oczach współpracowników?

Elementy psychologii wyglądu

Co nowego w profesjonalnym wizerunku?

Psychologia kontaktów interpersonalnych

Etykieta rozmów i spotkań – co nowego?

Etykieta telefoniczna w codziennej pracy – nowości

Netykieta w zarządzaniu projektami

Psychologia wystąpień publicznych i prezentacji

Jak przygotować się do prezentacji?

Wizerunek i savoire vivre wystąpień publicznych

Jak przygotować miejsce prezentacji, by możliwie jak najlepiej panować nad Uczestnikami?

Jaka pora dnia jest najlepsza na prezentację perswazyjną?

Jaka pora dnia jest najlepsza na prezentację informacyjną?

Przygotowanie prezentacji – zasady

Cel przekazu, czyli co chcesz osiągnąć?

Twoi odbiorcy, czyli do kogo zamierzasz mówić?

Treść przekazu, czyli co chcesz powiedzieć Uczestnikom spotkania?

Jak długo powinna trwać prezentacja?

Konstrukcja wypowiedzi, czyli jak sprawić, by Uczestnicy zapamiętali to, co chcesz, by zapamiętali?

Dobre zakończenie wystąpienia – na czym polega i jaki jest jego cel?

Sytuacje trudne podczas prezentacji i sposoby reagowania

Stres i trema – jak sobie z nimi radzić?

Sposoby diagnozowania Uczestników spotkania

Jak rozpoznać Uczestników przychylnych?

Jak rozpoznać sceptyków?

Jak rozpoznać przeciwników?

Co zrobić, gdy zapomnisz, co chcesz powiedzieć?

Co zrobić, gdy się przejęzyczysz?

Co zrobić, gdy się pomylisz podczas prezentacji?

Jak reagować na głośne uwagi i repliki ze strony Uczestników spotkania?

Najczęściej popełniane błędy podczas prezentacji

Jak występować publicznie, by podkreślić swoje kompetencje?

Postawa ciała, czyli jak się poruszać podczas prezentacji

Gesty i ich znaczenie

Mimika twarzy – co zrobić, by ukryć zdenerwowanie, obawę czy zaskoczenie

Modulowanie głosu

Główne zasady prowadzenia spotkań biznesowych

Sesja 2 – dzień 2

Sztuka porozumiewania się, czyli jak poprzez rozmowę skutecznie zarządzać projektami i koordynować współpracę pomiędzy strukturami w Organizacji?

Najskuteczniejsze narzędzia w komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu projektami

Bariery komunikacyjne w rozmowie z osobami współpracującymi w realizacji projektu

Parafraza i jej kluczowa rola w rozmowie i realizacji zadań

Jaki sposób komunikowania osłabia naszą pozycję?

Jaki sposób komunikowania wzmacnia naszą pozycję?

Nieprofesjonalne słowa i zwroty w komunikacji biznesowej

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy z osobami współpracującymi

Rola emocji pozytywnych i umiejętność ich wyrażania w budowaniu relacji z ludźmi

Istota i sposoby wyrażania emocji negatywnych oraz negatywnych informacji zwrotnych w budowaniu relacji z ludźmi

Egzekwowanie realizacji powierzonych zadań w zarządzaniu projektami

Najczęściej popełniane błędy w budowaniu relacji z ludźmi

Najczęściej popełniane błędy w pracy zespołowej

Krótki trening komunikacji interpersonalnej

Sztuka budowania relacji ze współpracownikami w zarządzaniu projektami

Co decyduje o skutecznej współpracy w zarządzaniu projektami?

Jak przygotować się do efektywnej współpracy?

Typologia współpracowników i jej znaczenie w zarządzaniu projektami

Jakie typy współpracowników można wyróżnić w zarządzaniu projektami?

W jaki sposób rozmawiać z poszczególnymi typami współpracowników w procesie realizacji projektu?

Co jest ważne dla poszczególnych typów współpracowników?

Co jest mało ważne dla poszczególnych typów współpracowników?

W jaki sposób dokonywać wiążących ustaleń z poszczególnymi typami współpracowników?

Pułapki w wydawaniu poleceń i dokonywaniu wspólnych ustaleń

Sesja 3 – dzień 3

Sztuka budowania relacji i rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu Projektami w aspekcie analizy transakcyjnej

Istota analizy transakcyjnej w budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi w sferze biznesowej

Stany emocjonalne w analizie transakcyjnej

Obserwacja i diagnozowanie własnych stanów emocjonalnych

Identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych

Zasady określania stanów emocjonalnych rozmówcy

Zasady dokonywania zmiany poszczególnych stanów emocjonalnych

Komunikowanie się w poszczególnych stanach emocjonalnych

Zasady komunikowania się z pozycji Dorosłego

Przewidywanie zachowań rozmówcy

Gry psychologiczne w relacjach biznesowych

Sposoby reagowania na gry psychologiczne

Krótki trening komunikacji interpersonalnej w oparciu o analizę transakcyjną

Sztuka motywowania siebie i innych w zarządzaniu projektami

Rodzaje motywacji, czyli co nas motywuje do działania?

Źródła motywacji i mechanizmu jej funkcjonowania

Motywatory zewnętrzne

Motywatory wewnętrzne

Jaki mamy wpływ na własną motywację?

Pozytywna motywacja – jej rodzaje i źródło

Elementy motywowania siebie i innych

W jaki sposób wzmacniać zachowania pozytywne u współpracowników?

Samokontrola i samodyscyplina, jako istotne cechy ludzi skutecznych

Istota samodyscypliny w codziennej pracy Managera

Ustalanie priorytetów – główne zasady

Nawyki sukcesu

Nawyki porażki

W jaki sposób motywować siebie do samodyscypliny?

Trenowanie siły woli – na czym polega?

Inwestycja: 5.900,00 PLN

Liczba miejsc ograniczona. Dokonanie płatności gwarantuje rezerwację miejsca. Zapisy do dnia 18 marca 2018.

Zwrot płatności jest możliwy w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu 17 marca 2018

Szczegółowe informacje o miejscu Warsztatów zostanie podane Uczestnikom po dokonaniu wpłaty.

Informacje i zapisy:

Lista Uczestników zamknięta.

Kolejne terminy wkrótce. Zapraszam uprzejmie.

 

 

 

 

Mentalność zwycięzcy, Rozwój, Sukces

Szczęście 3.0, czyli jak wieść szczęśliwe życie w aktualnej rzeczywistości?

Na początek zapraszam do wykonania tego oto ćwiczenia:

Przeczytaj uważnie poniższe opisy i określ, który z nich i w jakim stopniu bardziej do Ciebie pasuje?

Jeśli uznasz, że zdanie po lewej stronie całkowicie Cię opisuje, przyznaj sobie 1 punkt. Jeżeli całkowicie zgadzasz się z opisem Twojej osoby po prawej stronie, przyznaj sobie 7 punktów. Możesz oczywiście korzystać z ocen pośrednich, które wskazują na Twoją tendencję. Pamiętaj, że każda odpowiedź jest dobra. Czytaj dalej…

Droga, Rozwój

Pułapka nagrody

W latach pięćdziesiątych dwaj doktoranci James Olds i Peter Milner przypadkowo odkryli w mózgu układ nagrody, a następnie podjęli badania, by sprawdzić zachowania szczurów wskutek stymulacji tego układu, impulsami elektrycznymi. Szczury naciskając odpowiednią dźwignię odczuwały przyjemność. Okazało się, że chcąc jej wciąż doznawać, potrafiły naciskać dźwignię ponad 2 tysiące razy w ciągu godziny, zapominając o jedzeniu, piciu, seksie i w końcu padały z wyczerpania.

Czytaj dalej…

Biznes, Droga, Emocje, Mentalność zwycięzcy

Psychologia gniewu

Złość, a gniew

Złość to emocja, która pojawia się w sytuacji, kiedy ktoś nas zawiódł, okłamał, wykorzystał, oczernił, stawia opór, wywiera presję. Może przejawiać się w formie zniecierpliwienia, łagodnej irytacji, frustracji, rozdrażnienia, zakłopotania. Może przerodzić się w wybuch wściekłości. Jednak złość to nie to samo, co gniew. Złość jest ograniczona w czasie, dotyczy danej sytuacji, na przykład partner spóźnił się na umówione spotkanie. Kobieta jest zła na niego, poczuła się zlekceważona, o czym powie partnerowi, który w końcu ją przeprosi, a wtedy cała sprawa przestanie kobietę zajmować i złość powoli minie.

Czytaj dalej…

Biznes, Droga, Sukces

Metafizyka uśmiechu a sukces

Uśmiech to muzyka duszy, Człowiek uśmiechnięty podwaja swoje możliwości, co potwierdza nie tylko życie codziennie, lecz także mówią o tym szeroko zakrojone badania psychologiczne zgłębiające istotę uśmiechu i jego znaczenia w życiu społecznym. Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż wpisując w wyszukiwarkę internetową słowo uśmiech, otrzymujemy kilka milionów wyników.

Uśmiech szczery, czy sztuczny? Jak rozpoznać?

Szczery uśmiech aktywuje 17 mięśni twarzy, szczególnie tych w okolicy oczu – z którymi kobiety najczęściej walczą w gabinetach medycyny estetycznej. Zatem twarz osoby szczerze rozweselonej będzie bardziej pomarszczona niż twarz kogoś, kto śmieje się, bo tak wypada.

Ponadto uśmiech towarzyszy takiej emocji jak radość. Emocja ta, jak każda inna, niesie ze sobą energię, a energia z kolei ma taką naturę, że pojawia się, trwa i powoli wyczerpuje. Czytaj dalej…

Polityka

Stereotypy w polityce, czy stereotypy społeczne?

Miałam przyjemność zostać zaproszona do Debaty Kobiet w TVN BiS, którą sprawnie i profesjonalnie prowadziła Katarzyna Karpa-Świderek. Tematem były Stereotypy w polityce, a dokładnie:

 • Czy wiek Pierwszej Damy Francji może negatywnie wpłynąć na wizerunek Prezydenta Francji Manuela Macrona?
 • Czy może być tak, że ze względu na młody wiek Prezydenta, władzę we Francji będzie sprawowała starsza od niego żona?
 • Czy Manuel Macron ma szansę kiedykolwiek dorosnąć u boku dużo od niego starszej żony?

Czytaj dalej…

Biznes

Szef w relacji z zespołem. Jak proces grupowy wpływa na psychologię teamu?

Sięgnęłam po książkę Szef w relacji z zespołem. Jak proces grupowy wpływa na psychologię teamu? Zaintrygował mnie przede wszystkim podtytuł, czyli proces grupowy w zespole.

Półki księgarń przepełnione są poradnikami, które opisują osobowość szefa, cechy skutecznego lidera, sposoby zarządzania i przewodzenia grupie. Autorzy  z reguły skupiają się na przywódcy, liderze, szefie uznając, że to on decyduje o wszystkim co dzieje się w zespole.

Prawdą jest, że szef ma ogromny wpływ na to, jak zespół pracuje. Prawdą jest, że od osobowości i umiejętności szefa zależą wyniki pracy zespołu. Jednak trzeba mieć także świadomość, że zespół zespołowi nierówny, że każdy zespół składa się z pracowników o różnych doświadczeniach, różnych przekonaniach i wartościach, w różny sposób podchodzących do pracy, do przełożonego, w różny sposób reagujących w określonych sytuacjach. Szef, obejmując swoją funkcję, także przychodzi ze swoją historią, swoimi doświadczeniami, przekonaniami i wartościami. Zatem dochodzi do spotkania się w jednym miejscu wielu osobowości, charakterów, wizji świata, stylów życia i podejścia do pracy. Co z tego spotkania wyniknie? Kto ma największy wpływ na to, jak przebiegnie współpraca pomiędzy wszystkimi stronami? Jakie emocje się pojawią? Jakie będą skutki i wyniki owego spotkania?

Czytaj dalej…

Psychologia wyglądu

Wiosenne barwy polityki

Podpisanie Deklaracji Rzymskiej przez Premier Beatę Szydło zostało przeanalizowane i skomentowane na wiele sposobów. Wizerunek Pani Premier podczas tego ważnego wydarzenia także został zauważony i podkreślony opiniami znawców. Tym razem bowiem, Szefowa Rządu wystąpiła w kreacji w żółtym kolorze.

Nowy kolor w garderobie Szefowej Rządu, niby zwykła rzecz, a jednak wyjątkowa. Żółty żakiet z obowiązkową broszką (znakiem rozpoznawczym Pani Premier, o którym wcześniej pisałam), żółta bluzka, czarne spodnie, lekka, nieco zmodyfikowana fryzura. Całość świeża, pełna energii i blasku.

Przypadek, czy działanie zamierzone?

Czytaj dalej…