Mentalność zwycięzcy

Kraina wiecznej szczęśliwości

Wykonaj poniższy test i sprawdź, z którymi twierdzeniami się zgadzasz?

L.p. Twierdzenie Twoja odpowiedź
1. Lubisz przyjemności i chętnie im się oddajesz
2. Powiedzenie „Żyje się raz!” uważasz za słuszne
3. Spontaniczność to Twoja cecha. Chętnie działasz pod wpływem impulsu
4. Planowanie dalszej przyszłości nie ma sensu, bo zależy ona od okoliczności
5. Pieniądze się Ciebie nie trzymają. Łatwo je wydajesz
6. Bywa, że rezygnujesz ze swoich postanowień, ulegając pokusie chwili
7. Nie lubisz oszczędzać i właściwie nie posiadasz oszczędności
8. Trudno Ci zrozumieć na czym polega inwestowanie

 

Jeśli z większością twierdzeń się zgadzasz to prawdopodobnie Twoim czasem psychologicznym jest teraźniejszość hedonistyczna.

Co to dla Ciebie znaczy, jaki ma wpływ Twój sukces finansowy, karierę zawodową, jakość związku i poczucie szczęścia? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście. Zapraszam do lektury.

 Czas psychologiczny

W głowie każdego z nas przewija się mnóstwo myśli. Można powiedzieć, że jest nam trudno przestać myśleć, bo mózg bez przerwy pracuje. Niektórzy wybiegają myślami w przyszłość, zastanawiając się nad tym, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc. Tych prof. P. Zimbardo nazywa ludźmi zorientowanymi na przyszłość. Inni wracają często do przeszłości, która jest dla nich piękna, jasna i szczęśliwa albo pełna trudu, smutku i upokorzeń. To są przeszłościowcy, o których pisałam wcześniej na moim blogu. (Sprawdź wpisy z 4.04.2016 i 5.05.2016)

Czas psychologiczny to ukierunkowanie się na przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość. Postrzeganie czasu jest absolutnie subiektywne i dla znacznej większości z nas zupełnie nieświadome. Ma jednak ogromny wpływ na życie, poczucie zadowolenia, szczęścia, spełnienia. Wręcz warunkuje powodzenie w relacjach międzyludzkich, sukces zawodowy i rzutuje na stan emocjonalny, a co za tym idzie – wpływa na nasze zdrowie. To dlatego ma sens poznanie swojej perspektywy czasu, by mieć świadomość, co dzieje się z naszym życiem oraz, czy chcemy, aby tak było.

Czas psychologiczny jest nam dany, gdyż przejmujemy go od rodziców, przesiąkamy nim wychowując się w określonej społeczności, funkcjonując w określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Ciekawe jest to, że mamy wpływ na swój sposób postrzegania czasu i możemy go modyfikować, mając świadomość ogromnego znaczenia tego manewru.

Hedoniści, czyli ludzie zorientowani na pozytywną teraźniejszość

Hedoniści nie zawracają sobie głowy tym, co będzie ani tym, co było. Ich myśli skupione są na tym, co dzieje się dzisiaj. Cieszą się życiem, kochają je, korzystają z uroków dnia dzisiejszego, są spontaniczni, nie martwią się na zapas. Wszelkie problemy często biorą na przeczekanie, uznając, że w większości rozwiążą się same. Nie zastanawiają się nad ewentualnymi trudnościami, żyją bez planów awaryjnych, wychodząc z założenia, że będą się martwić, gdy problem się pojawi.

Preferują natychmiastową gratyfikację niż tę odroczoną w czasie. Nie lubią czekać na przyjemności. Chcą im oddawać się już i teraz.

Są doskonałymi gospodarzami domu i imprezy. Każdy, kto zapuka do ich drzwi zostanie serdecznie ugoszczony, otrzyma posiłek i miejsce do spania, a podczas imprezy będzie się doskonale bawił.

Orientacja na pozytywną teraźniejszość jest charakterystyczna dla społeczności krajów południowych oraz ludzi z niższych warstw społecznych, często patologicznych środowisk, gorzej wykształconych.

Niektórzy badacze twierdzą, że hedoniści wzrastając w określonej kulturze lub środowisku, swoją perspektywę czasu dziedziczą, przejmują ją po rodzicach, jako wzorzec postępowania, a potem skrupulatnie wzorzec ten realizują. Są to najczęściej środowiska charakteryzujące się brakiem nawyku planowania, oszczędzania, podejmowania działań inwestycyjnych, stanowiących zabezpieczenie na przyszłość.

Czy hedoniści są szczęśliwi?

Poczucie szczęścia hedonistów jest wysokie. Wydarzenia, sytuacje które pojawiają się w ich życiu interpretują pozytywnie, jako źródło radości i przyjemności. Są optymistami i oddają się chwili, a gdy coś sprawia im szczególną przyjemność potrafią zatracić się w działaniu, gubiąc poczucie czasu. Łatwo skupiają się na tym, co dzieje się tu i teraz, co bywa trudne do osiągnięcia dla ludzi z perspektywą przeszłościową i przyszłościową.

Są pogodni i łatwo wchodzą w relacje z ludźmi. Prowadzą aktywne życie, są lubiani przez otoczenie, które postrzega ich jako wspaniałych kompanów do zabawy i imprez towarzyskich.

Są kreatywni w poszukiwaniu przyjemności, mają wrażenie, że ich życie to nieustająca zabawa.

Hedoniści oddają się radości, zadowoleniu, przyjemnościom, jak choćby długie kąpiele w wannie z kieliszkiem wina i dobrą książką w ręku.

Jakie są słabe strony hedonistów?

Czas dla nich raczej nie istnieje, nie kontrolują go, co oznacza, że nie dotrzymują terminów, spóźniają się na spotkania lub zapominają o nich, bo właśnie wydarzyło się coś ekscytującego.

Nie potrafią pokonywać trudności, porzucają zadanie, gdy napotkają na przeszkodę. Unikają sytuacji, które są dla nich niekomfortowe, wymagające rezygnacji z przyjemności.

Żyją intensywnie, lubią dostarczać sobie przyjemności, dlatego łatwo wydają pieniądze, bez zastanowienia sięgają po jedzenie, alkohol, różnego rodzaju używki – z narkotykami włącznie. Potrafią uprawiać seks bez zabezpieczenia, przekraczać prędkość jadąc samochodem lub motocyklem, zapominając o skutkach swoich działań. Mogą mieć skłonność do uzależnień i nadmiernego ryzyka. W przypadku hedonistów istnieje największe ryzyko uzależnień, chorobliwej otyłości oraz egzystowania w środowiskach przestępczych, szczególnie wówczas, gdy wychowali się w środowisku patogennym.

Hedoniści zapominają o profilaktyce, ostrożności, a wskutek prowadzonego trybu życiu są bardziej narażeni na różne dolegliwości, choroby, urazy. Jednak zupełnie nie dbają o swoje zdrowie, o siebie, unikają lekarzy, dentystów oraz aktywności fizycznej.

Często żyją na kredyt, zadłużają się i miewają trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. Zapominają o terminach płatności i o tym, aby być przygotowanym na zapłacenie określonego rachunku.

Zdarza się, że podejmują postanowienia noworoczne, obiecując sobie dokonać zmian w swoim życiu, lecz często ulegają chwili i porzucają postanowienia na rzecz aktualnej przyjemności, która jest na wyciągnięcie ręki.

Nie lubią planów długoterminowych. Podejmują decyzje ad hoc, spontanicznie, kierując się korzyścią dostępną od zaraz, nie lubią analizować dalekosiężnych skutków swoich decyzji. Nawet, gdy istnieje ryzyko niepowodzenia to wierzą, że sobie poradzą i jakoś to będzie.

 Jakie są mocne strony hedonistów?

Hedoniści bez trudu egzystują w teraźniejszości. Na tym co dzieje się tu i teraz skupiają swoją uwagę oraz koncentrują energię. Wbrew pozorom jest to trudna umiejętność. Wie o tym ten, kto mierzył się z medytacją. Dla osób o przyszłościowej bądź przeszłościowej perspektywie czasu bycie tu i teraz czasem graniczy z cudem. Ich myśli błądzą poza teraźniejszością, sprawiając, że ta ostatnia umyka ich uwadze. Potrafią przebyć drogę z pracy do domu zupełnie nie wiedząc, jak tego dokonali i zupełnie ignorując nowe znaki drogowe, nowe reklamy na ulicy, ciekawe zdarzenia. Hedonistom to się raczej nie zdarza.

Delektują się przyjemnością, są jej koneserami. Często są smakoszami, znawcami wina, piwa, dobrego jedzenia.

Potrafią zjednywać sobie ludzi tym, że są pogodni, optymistyczni i sprawiają, że ludzie przebywający z nimi zapominają o swoich troskach, a czasem nawet o swoich najbliższych planach. Zabiegani, zatroskani i zapracowani odpoczywają w towarzystwie hedonistów, zarażających swoim optymizmem.

Bywa, że hedoniści wychodzą cało z różnych opresji, nie mając świadomości istnienia zagrożeń.

Jak hedoniści funkcjonują w związku?

Jakość związku hedonisty zależy od tego, z kim jest związany. Jeśli partnerem hedonisty jest także osoba zorientowana na pozytywną teraźniejszość to poczucie szczęścia obojga będzie wysokie. Wprawdzie ich słabe strony mają podwójną moc oddziaływania, lecz także mocne strony są dwukrotnie silniejsze. Zatem albo oboje będą żyć na kredyt i zachowywać się w życiu tak, jak dzieci w sklepie z zabawkami, albo oddając się swojej pasji zbudują przestrzeń wyjątkową i interesującą dla innych, odnosząc w ten sposób sukces.

Gorzej jest gdy hedonista zwiąże się z osobą ukierunkowaną na przyszłość, dla której planowanie, oszczędzanie, analizowanie skutków decyzji to priorytety, wręcz sposób na życie. Taka osoba postrzega hedonistę, jako bezmyślnego utracjusza, zupełnie nieodpowiedzialnego za swoje życie. Hedonista natomiast będzie sfrustrowany, z poczuciem ograniczenia, braku zrozumienia i akceptacji. Taki związek może być burzliwy i pełen konfliktów na wielu obszarach codziennego życia.

Jeśli hedonista zwiąże się z osobą o przeszłościowej perspektywie czasu wówczas może być mu trudno zrozumieć dlaczego partner/partnerka wciąż wraca do przeszłości? Dla hedonisty jest to bez sensu, nudne i męczące. Partner/partnerka z kolei może postrzegać hedonistę, jako osobę bezrefleksyjną, powierzchowną, bez szacunku dla przeszłości. Taki związek może być trudny dla obu stron.

 Co mogą zrobić hedoniści, aby zwiększyć swoją szansę na sukces, zachowując poczucie szczęścia?

Z hedonistami jest tak, że wiele ich cech, zachowań jest cennych i wartościowych, lecz jeśli są one dominujące to mogą prowadzić na manowce. Jeśli hedonista będzie potrafił świadomie wyeliminować, ograniczyć, bądź skorygować niektóre z tych zachowań to w wielu przypadkach wygra swoje życie.

  1. Najistotniejsza wydaje się umiejętność odraczania przyjemności i nagrody w zamian za gratyfikację w przyszłości. Z tym wiąże się konieczność przewidywania skutków podejmowanych działań oraz konieczność planowania przyszłości.
  2. Znając swoje słabości, hedoniści mogą podjąć pracę nad samodyscypliną, trzymając się wcześniejszych własnych ustaleń. Może być to trudne dla nich zadanie. W tym celu mogą chronić siebie przed sobą samym – czyli mając świadomość trudności w odmawianiu sobie na przykład słodyczy, mogą zaprzestać ich kupowania. Brak tego produktu pod ręką sprawi, że przyjemność zostanie odroczona przynajmniej do czasu kolejnych zakupów. Hedoniści mogą sprawić, by inni chronili ich przed zachowaniami destrukcyjnymi, kuszącymi natychmiastową przyjemnością. W tym celu świadomie mogą związać się z osobą o przyszłościowej perspektywie czasu. Taka osoba planuje, robi zapasy, reglamentuje i kontroluje wydatki, ma w sobie dużo samodyscypliny. Hedonista w towarzystwie przyszłościowca ma mniejsze szanse na oddanie się przyjemnościom natychmiast, bez zastanowienia.
  3. Zwrócenie uwagi na pozytywną przeszłość, pielęgnowanie wspomnień, tradycji to część budowania własnej tożsamości i podnoszenia poziomu samoświadomości. Dla hedonisty takie działania będą miały znaczenie rozwojowe.
  4. Hedoniści mają łatwość zatracania się w przyjemności. Oznacza to, że jeśli mają talent, pasję i chętnie oddają się określonej aktywności to dobrze jeśli pozwolą sobie na zatracenie się w niej. Realizacja pasji (a te wynikają z talentów i predyspozycji) to droga do sukcesu w ogóle, także do sukcesu finansowego. Zatem jeśli hedonista uwielbia jedzenie to może okazać się, że będzie świetnym kucharzem, winiarzem, piwowarem, kiperem, krytykiem kulinarnym itp. Dla hedonisty ważne jest zatem, aby wiedział, co kocha robić, co jest jego pasją, a gdy odda się tym działaniom to wcześniej, czy później znajdą się ludzie, którzy zechcą mu za to zapłacić.
  5. Hedoniści nie nadają się do pracy, która słabo ich interesuje, gdyż będzie wymagała od nich samodyscypliny i zmuszania się do realizacji obowiązków – a takie zachowania hedonistom są całkowicie obce. Dlatego potrzebują pracy, którą będą kochali i która będzie sprawiała im przyjemność.

Czasu w pozytywnej teraźniejszości Wam życzę.

Poprzedni post Następny post

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Skomentuj

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nadwaga zaczyna się w naszych głowach…

Benjamin Franklin powiedział, że Ludzkość od czasu postępu w gotowaniu zjada dwa razy tyle, ile wymaga natura. Wzrastająca stale liczba osób z nadwagą i zagrożonych otyłością zdaje się...

Zamknij