Monthly Archives

Październik 2018

Biznes, Praca, Rozwój, Sukces

Budowanie relacji, jako droga do skutecznej realizacji celów Organizacji

Program 3-dniowego Warsztatu Rozwojowego

Warsztat skierowany jest do: Pracowników dużych Organizacji, współpracujących w Zespołach oraz koordynujących współpracę między strukturami Organizacji

Cele Warsztatu:

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Organizacji w procesie realizacji inicjatyw i projektów
 • Świadome budowanie marki osobistej i własnej pozycji w Organizacji
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego i efektywnego komunikowania się podczas realizacji celów Organizacji
 • Wzmocnienie pozytywnych relacji ze współpracownikami i podniesienie efektywności działań
 • Doskonalenia umiejętności prezentacyjnych – savoir vivre wystąpień publicznych
 • Weryfikacja i aktualizacja wiedzy na temat skutecznych sposobów motywowania siebie i innych
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą, zarządzania emocjami, swoimi zadaniami oraz relacjami wewnątrz Organizacji
 • Wzmocnienie motywacji do działania, do własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości i skuteczności swojej pracy

Warsztat obejmuje: trening umiejętności interpersonalnych, prezentacyjnych oraz umiejętności emocjonalnych i osobistych

Liczba godzin: 24 godziny lekcyjne, realizowane podczas 3 sesji szkoleniowych + 2 godziny sesji indywidualnej dla każdego Uczestnika

Czas zajęć: 9.30-16.15

Termin szkolenia: 3-5 grudnia 2018

Miejsce zajęć: Warszawa

Uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat ukończenia całości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały piśmienne
 • Poczęstunek

Zagadnienia programowe:

Sesja 1 – dzień 1

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ I WZMACNIANIE WŁASNEJ POZYCJI W ORGANIZACJI

Istota i znaczenie marki osobistej w koordynowaniu współpracy pomiędzy strukturami Organizacji

 • Marka osobista a skuteczność działań
 • Co składa się na markę osobistą?
 • Które z elementów marki osobistej mają wpływ na pozytywny odbiór i skuteczność działań
 • Jak budować własną markę osobistą?
 • Profesjonalny wizerunek a psychologia wyglądu
 • Etykieta rozmów i spotkań wewnątrz Organizacji – co nowego?
 • Etykieta telefoniczna w codziennej pracy w Organizacji – nowości
 • Aktualności w etykiecie biznesowej

Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

 • Jak przygotować się do prezentacji i wystąpienia publicznego?
 • Wizerunek i savoire vivre wystąpień publicznych
 • Jak przygotować miejsce prezentacji, by możliwie jak najlepiej panować nad Uczestnikami?
 • Jaka pora dnia jest najlepsza na prezentację perswazyjną a jaka na prezentację informacyjną?
 • Przygotowanie prezentacji – zasady
 • Cel przekazu, czyli co chcesz osiągnąć?
 • Twoi odbiorcy, czyli do kogo zamierzasz mówić?
 • Treść przekazu, czyli co chcesz powiedzieć Uczestnikom spotkania?
 • Jak długo powinna trwać prezentacja?
 • Konstrukcja wypowiedzi, czyli jak sprawić, by Uczestnicy zapamiętali to, co chcesz, by zapamiętali?
 • Dobre zakończenie wystąpienia – na czym polega i jaki jest jego cel?
 • Sytuacje trudne podczas prezentacji i sposoby reagowania
 • Stres i trema – jak sobie z nimi radzić?
 • Sposoby diagnozowania Uczestników spotkania
 • Jak rozpoznać Uczestników przychylnych?
 • Jak rozpoznać sceptyków i przeciwników?
 • Co zrobić, gdy zapomnisz, co chcesz powiedzieć?
 • Co zrobić, gdy się pomylisz lub przejęzyczysz podczas wystąpienia?
 • Jak reagować na głośne uwagi i repliki ze strony Uczestników spotkania?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas prezentacji i wystapień publicznych
 • Jak występować publicznie, by podkreślić swoje kompetencje?
 • Postawa ciała, gesty i ich znaczenie
 • Mimika – co zrobić, by ukryć zdenerwowanie, obawę czy zaskoczenie
 • Modulowanie głosu
 • Główne zasady prowadzenia prezentacji biznesowych

 Sesja 2 – dzień 2

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, CZYLI JAK SKUTECZNIE KOORDYNOWAĆ WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE ORAZ MIĘDZY STRUKTURAMI ORGANIZACJI?

 • Najskuteczniejsze narzędzia w komunikacji interpersonalnej
 • Bariery komunikacyjne w rozmowie z osobami współpracującymi
 • Parafraza i jej kluczowa rola w rozmowie w sytuacji napięcia i presji czasu
 • Jaki sposób komunikowania się, osłabia przekaz?
 • Jaki sposób komunikowania się, wzmacnia przekaz?
 • Nieprofesjonalne słowa i zwroty w komunikacji biznesowej
 • Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy z osobami współpracującymi
 • Rola emocji pozytywnych i umiejętność ich wyrażania w budowaniu relacji z ludźmi
 • Metody wyrażania emocji negatywnych oraz przekazywania negatywnych informacji zwrotnych w budowaniu relacji w Zespole oraz współpracy między strukturami Organizacji
 • Egzekwowanie realizacji powierzonych zadań w osiąganiu celów wskazanych przez Organizację
 • Najczęściej popełniane błędy w pracy zespołowej w Organizacji
 • Trening komunikacji interpersonalnej

Motywowanie  siebie i innych w osiąganiu celów Zespołu oraz Organizacji

 • Dlaczego podejmujemy określone działania?
 • Co skłania nas do wyznaczania celów oraz realizacji celów wskazanych przez Organizację?
 • Co blokuje nasze działania w codziennej pracy w Organizacji?
 • Jakie są czynniki decydujące o sukcesie w osiąganiu celów własnych oraz celów Organizacji?
 • Rodzaje motywacji, czyli co nas motywuje do działania?
 • Motywatory zewnętrzne i wewnętrzne
 • Pozytywna motywacja – jej rodzaje i źródło
 • Jaki mamy wpływ na własną motywację?
 • W jaki sposób wzmacniać zachowania pozytywne w Zespole?
 • Samokontrola i samodyscyplina, jako istotne cechy ludzi skutecznych
 • Ustalanie priorytetów – Matryca Priorytetów
 • Nawyki sukcesu i nawyki porażki
 • Trenowanie siły woli – na czym polega?

Sesja 3 – dzień 3

BUDOWANIE RELACJI I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ASPEKCIE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ, W ZESPOLE ORAZ WE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRUKTURAMI ORGANIZACJI

 • Istota analizy transakcyjnej w budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi w sferze biznesowej
 • Stany emocjonalne w analizie transakcyjnej
 • Obserwacja i diagnozowanie własnych stanów emocjonalnych
 • Zasady określania stanów emocjonalnych rozmówcy
 • Zasady dokonywania zmiany poszczególnych stanów emocjonalnych
 • Komunikowanie się w poszczególnych stanach emocjonalnych
 • Zasady komunikowania się z pozycji Dorosłego
 • Przewidywanie zachowań rozmówcy
 • Gry psychologiczne w relacjach biznesowych
 • Sposoby reagowania na gry psychologiczne
 • Trening komunikacji interpersonalnej w oparciu o analizę transakcyjną

Sztuka budowania relacji ze współpracownikami wewnątrz Organizacji w trakcie realizacji celów

 • Co decyduje o skutecznej współpracy w Zespole oraz między strukturami Organizacji?
 • Jak przygotować się do efektywnej współpracy i jak ją prowadzić?
 • Pułapki w dokonywaniu wspólnych ustaleń w realizacji wspólnych zadań i celów

Coaching indywidualny

Dla każdego Uczestnika szkolenia przewidziano po 2 godziny zegarowe sesji indywidualnej przeznaczonej na feedback ze strony trenera oraz omówienie indywidualnych zadań rozwojowych do dalszej pracy we własnym zakresie.

 Inwestycja: 5.900,00 PLN brutto od osoby

 • Liczba miejsc ograniczona. Dokonanie płatności gwarantuje rezerwację miejsca.
 • Zapisy do dnia 15 listopada 2018.
 • Zwrot płatności jest możliwy w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu 22 listopada 2018
 • Szczegółowe informacje o miejscu Warsztatów zostanie podane Uczestnikom po dokonaniu wpłaty.

 Informacje i zapisy:

 • Grażyna Białopiotrowicz
 • studio@gbialopiotrowicz.com.pl
 • tel. 601 064 276