Monthly Archives

Kwiecień 2019

Biznes, Szkolenie otwarte

Relationship neuromanagement, czyli jak wykorzystać najnowsze osiągnięcia neuronauki w rozwoju Organizacji

Program 2-dniowego Warsztatu Rozwojowego 

Warsztat dedykowany: Managerom dużych Organizacji, kierujących Zespołami oraz koordynujących współpracę między strukturami Organizacji

Cele Warsztatu:
Wykorzystanie osiągnięć neuronauki do efektywnej realizacji celów organizacji poprzez:
Empolyee experience, czyli budowanie pozytywnych doświadczeń na każdym szczeblu Organizacji
Budowanie zaangażowania w realizację celów Organizacji
Wzmacnianie marki osobistej i pozycji w Organizacji
Znaczenie wzmocnień pozytywnych w relacjach ze współpracownikami oraz podniesienie efektywności realizowanych działań 
Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych podczas wystąpień publicznych
Skuteczne zarządzanie sobą, swoimi emocjami i zadaniami oraz relacjami wewnątrz Organizacji
Efektywną realizację celów w sytuacjach stresowych

Warsztat obejmuje: trening umiejętności z zakresu neurokomunikacji, wystąpień publicznych oraz zarządzania emocjami 

Liczba godzin: 16 godzin akademickich, realizowanych podczas 2 sesji szkoleniowych

Czas zajęć:9.30-16.15

Termin szkolenia: 3-4 lipca 2019

Miejsce zajęć: Uczestnicy Warsztatu zostaną poinformowani o miejscu zajęć po dokonaniu płatności.

Uczestnicy otrzymują:  
Certyfikat ukończenia Warsztatów
Materiały edukacyjne
Materiały piśmienne
Poczęstunek 

Zagadnienia programowe: 

Neuronauka, czyli jak funkcjonujemy w relacjach międzyludzkich? 
Mózg racjonalny a relacje międzyludzkie
Mózg emocji a relacje międzyludzkie
Mózg instynktu, czyli reakcje behawioralne w budowaniu relacji
Na czym polega zjednywanie sobie ludzi w świetle neuronauki?
Istota sympatii i antypatii w Zespole
Bazowe kompetencje interpersonalne Managera w procesie realizacji Projektów
Behawioralna baza danych, czyli doświadczenie Managera w zestawieniu z doświadczeniem współpracowników
Co decyduje o skutecznej współpracy w Zespole i strukturami Organizacji?

Budowanie relacji w aspekcie analizy transakcyjnej w Zespole oraz we współpracy pomiędzy strukturami Organizacji
Istota analizy transakcyjnej w budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi w sferze biznesowej
Stany emocjonalne w ujęciu analizy transakcyjnej
Który ze stanów emocjonalnych służy realizacji celów i budowaniu relacji międzyludzkich
Zasady dokonywania zmiany poszczególnych stanów emocjonalnych
Przewidywanie zachowań rozmówcy
Dlaczego czasem trudno się porozumieć?
Konflikty w relacjach interpersonalnych – konieczność, czy wybór?

Spojrzenie neuronauki na skuteczne motywowanie siebie i innych 
Rola emocji pozytywnych i umiejętność ich wyrażania w budowaniu relacji z ludźmi
Emocje negatywne w procesie realizacji Projektu
Znaczenie emocji pozytywnych w procesie realizacji Projektu
Nowoczesne metody wyrażania trudnych emocji oraz przekazywania negatywnych informacji zwrotnych w procesie budowania relacji  w Zespole oraz między strukturami Organizacji
Co blokuje działania w Zespole?
Istota samodyscypliny w codziennej pracy

Wystąpienia publiczne i prezentacje, czyli neuronauka w służbie prezentowania wyników, wiedzy, idei
Cel przekazu, czyli co chcesz osiągnąć?
Jak dotrzeć do swoich odbiorców, czyli neurosysytemy odbioru i przetwarzania informacji
Sposoby angażowania słuchaczy podczas wystąpienia i prezentacji
Naukowe podejście do panowania nad tremą
Sposoby diagnozowania zainteresowania słuchaczy
Psychologia przestrzeni podczas prezentacji i wystąpień
Jak podczas wystąpienia wzmocnić swoje kompetencje w oczach odbiorców?

Stres zawodowy w świetle osiągnięć neuronauki
Sytuacje stresogenne podczas realizacji zadań oraz we współpracy z innymi 
Spojrzenie nueronauki na proces powstawania stresu zawodowego
Skutki psychologiczne stresu zawodowego 
Sposoby panowania nad stresem w sytuacjach zawodowych – presja czasu, nadmiar zadań i obowiązków, konflikty ze współpracownikami
Zasady zarządzania swoimi emocjami.

Coaching indywidualny :
Dla każdego Uczestnika szkolenia przewidziano po 2 godziny zegarowe sesji indywidualnej przeznaczonej na feedback ze strony trenera oraz omówienie indywidualnych zadań rozwojowych.

Inwestycja: 4.900,00 PLN od osoby 
Liczba miejsc ograniczona. Dokonanie płatności gwarantuje rezerwację miejsca.

Zapisy do 17 maja 2019

Brak wolnych miejsc

Zwrot płatności jest możliwy w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019

Informacje i zapisy:
Grażyna Białopiotrowicz
studio@gbialopiotrowicz.com.pl
tel. 601 064 276

Warsztaty prowadzi:  Grażyna Białopiotrowicz

https://www.facebook.com/grazynabialopiotrowicz