Kim jestem?

Grażyna Białopiotrowicz

Jestem ekspertem w budowaniu marki osobistej w biznesie i polityce. Pasjonuje mnie psychologia wyglądu, psychologia gestów, zachowań niewerbalnych, a przede wszystkim praktyczne zastosowanie tej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z klientem, kierowaniu zespołem, pozyskiwaniu zwolenników i zjednywania sobie ludzi.

Od 2000 roku prowadzę szkolenia, warsztaty, treningi w firmach, urzędach, instytucjach. Specjalizuję się w psychologii biznesu, w tym psychologii sprzedaży, negocjacji, psychologii obsługi klienta, budowania relacji, szczególnie zaś psychologii rozmowy z klientem w sytuacji napięcia stresu zawodowego, a także strategii wpływu społecznego, kierowania zespołem, motywowania pracowników. Wiedzę i doświadczenie na ten temat opisałam w książce, opracowanej wspólnie z Marzeną Rogalską, Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, kreowanie własnego wizerunku, wydanej przez Wolters Kluwer w październiku 2014.

Pracowałam wielokrotnie, jako członkini sztabów wyborczych w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.Jestem osobistym doradcą osób publicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zawarłam w książce Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, wydanej przez Wydawnictwo Poltext.

Od 2000 roku prowadzę szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wiedzę i doświadczenie opisałam w książkach: Psychologia sprzedaży nieruchomości  wydanej przez Wydawnictwo Poltext w Warszawie oraz w książce Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości. 

Współpracuję, jako wykładowca studiów podyplomowych, ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Mam zaszczyt być prelegentem podczas konferencji i kongresów.

Z przyjemnością i pasją realizuję sesje indywidualne.