Moje książki

Grażyna Białopiotrowicz - Być kobietą biznesu„Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, budowanie własnego wizerunku.” to najnowsza publikacja książkowa przygotowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autorkami wyjątkowego poradnika dla kobiet przedsiębiorczych są trenerka biznesu Grażyna Białopiotrowicz i dziennikarka Marzena Rogalska. Atutem książki są wywiady ze znanymi, polskimi bizneswoman, m.in. Anną Dymną, Krystyną Jandą i Dorotą Soszyńską.

Kobiety potrafią doskonale sobie radzić w sferze biznesu. Wciąż jednak istnieją obszary funkcjonowania, w których wiele z nich poszukuje wzorca, działając metodą prób i błędów lub kierując się stereotypami społecznymi, co w efekcie prowadzi do osłabienia ich pozycji w organizacji. Książka Grażyny Białopiotrowicz i Marzeny Rogalskiej zawiera wiele wartościowych, praktycznych wskazówek, które pomogą kobietom budować swoją pozycję i autorytet w dzisiejszej biznesowej rzeczywistości, doskonalić umiejętność kierowania zespołem i motywowania pracowników, rozwijać umiejętności komunikacyjne i świadomie budować swój wizerunek.

Grażyna Białopiotrowicz - Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce„Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce.” Na to, jak jesteśmy odbierani przez innych, pracujemy przez całe życie. Chcemy tego, czy nie wciąż dostarczamy ludziom informacji na swój temat i wywołujemy w nich emocje pozytywne lub negatywne. Robimy to poprzez swój wygląd, ubranie, zachowanie, sposób prowadzenia rozmowy, a także działania, jakie podejmujemy. Celowo lub nieświadomie tworzymy swój mentalny obraz w myślach osób, z którymi się kontaktujemy, a obraz ten to nic innego, jak nasz wizerunek.

W jaki sposób kreować swój wizerunek? Jak budować pozytywne relacje z ludźmi? Co robić, by emocje, jakie wywołujemy nam sprzyjały? Jak prowadzić interesującą rozmowę? Jak się ubrać, by zrobić dobre wrażenie? Jak się zachować? Kiedy całuje się kobiety w rękę, a kiedy nie należy tego robić? Co zrobić z telefonem komórkowym?

Na te i wiele innych pytań odpowiada Autorka niniejszej książki adresowanej do ludzi biznesu i polityki, osób pracujących w różnego rodzaju instytucjach, urzędach i firmach – słowem wszystkich, którzy chcą być jak najlepiej postrzegani w działalności zawodowej i publicznej, a także w życiu prywatnym.

Psychologia sprzedaży nieruchomości„Psychologia sprzedaży nieruchomości.” Książka powstała w oparciu o więcej niż dziesięcioletnie doświadczenia autorki w bezpośredniej pracy z pośrednikami w całej Polsce, w najróżniejszych biurach nieruchomości – i tych okazałych, bardzo zamożnych, i tych bardzo małych, czasem jednoosobowych. Współpraca z pośrednikami obejmowała rożne obszary ich działalności, lecz główną dziedziną badań były kontakty z klientami na rynku pierwotnym i wtórnym, a także na rynku nieruchomości komercyjnych.
Każdy z tych obszarów obrotu nieruchomościami jest na swój sposób specyficzny, a klienci prezentują odmienne potrzeby i rożne postawy wobec współpracy z pośrednikiem.

Psychologia sprzedaży nieruchomości wskazuje na to, że proces
sprzedaży nieruchomości rozpoczyna się, zanim klient wybierze numer telefonu
pośrednika i złoży zapytanie. Sprzedaż nieruchomości zaczyna się znacznie
wcześniej w głowie pośrednika, co przejawia się w jego postawie wobec samego
siebie, innych ludzi i wykonywanej pracy. O wynikach w sprzedaży nieruchomości decyduje wiele innych elementów, pozornie pozostających bez związku z samą sprzedażą, a jednak mających ogromny wpływ na jej przebieg. Jakie to są elementy, w jaki sposób można je kształtować, korygować i zmieniać, by uzyskać zadowalający skutek – odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą państwo w niniejszej książce.

Psychologia w pracy zarządcy nieruchomościPsychologia w pracy zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości to zawód trudny. Wymaga nie tylko obszernej wiedzy merytorycznej, ale także wiedzy i umiejętności w sferze komunikacji interpersonalnej. Często okazuje się, że nie sztuką jest dobrze zarządzać nieruchomością – sztuką jest umieć się porozumieć z jej właścicielami i użytkownikami. Temu właśnie poświęcony jest niniejszy poradnik.

 

 

 

Zamów książki

Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem. Motywowanie pracowników. Zarządzanie sobą i swoim życiem
Autor: Grażyna Białopiotrowicz, Marzena Rogalska. Cena 59,00zł
Liczba:

Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce
Autor: Grażyna Białopiotrowicz. Cena 39,90zł
Liczba:

Psychologia sprzedaży nieruchomości
Autor: Grażyna Białopiotrowicz. Cena 39,90zł
Liczba:

Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości
Autor: Grażyna Białopiotrowicz. Cena 35,00zł
Liczba:

Wybierz typ przesyłki

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres wysyłki

Twoje komentarze i uwagi do zamówienia