Browsing Tag

emocje

Szkolenie otwarte, Uncategorized

Warsztaty Psychologiczne online pt.Sztuka Skutecznego komunikowania się w procesie realizacji projektów

Cele szkoleniowe:
– Zachowanie i wzmocnienie marki osobistej w relacjach biznesowych
– Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach biznesowych, szczególnie ze współrealizatorami projektu
– Nabycie umiejętności zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi oraz stanami emocjonalnymi współrealizatorów projektu
– Doskonalenie i rozwój umiejętności osobistych oraz emocjonalnych w codziennej pracy
– Doskonalenie umiejętnego wykorzystania neuronauki w procesie budowania i zarządzania relacjami biznesowymi
-Poznanie i utrwalenie zasad profesjonalnej korespondencji mailowej podczas realizacji projektu, szczególnie w sytuacji napięcia i stresu
-Podniesienie poziomu samoświadomości Uczestników w zakresie odbioru własnej osoby w relacjach biznesowych
-Wzmocnienie motywacji do działania, rozwoju osobistego i biznesowegoLiczba godzin: 8 godzin akademickich dziennie
Liczebność Grupy szkoleniowej: 10 osób
Czas zajęć: 9:30-17:00
Termin do wyboru: 8.12-11.12.2020
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
Zagadnienia programowe:
Moduł 1:
Marka osobista a skuteczność porozumiewania się w Zespole oraz w działaniach biznesowych
Neuroprzekaz marki osobistej, jej źródło oraz formy prezentowania
Co składa się na markę osobistą i w jaki sposób budujemy ją na nieświadomym poziomie?
Jak świadomie monitorować i doskonalić markę osobistą?
Neuroprzekaz osoby pewnej siebie i zdecydowanej
Marka osobista w pracy zdalnej
Etykieta biznesowa – jaki ma wpływ na efekt końcowy działań biznesowych?
Etykieta spotkań biznesowych – co nowego?
Etykieta telefoniczna – co nowego?
Serwisy społecznościowe, czyli marka osobista w sieci

Moduł 2:
Komunikacja werbalna, jako skuteczne neuronarzędzie w budowaniu relacji biznesowych w Zespole oraz ze współrealizatorami projektu

Psychologia ról w budowaniu relacji biznesowych
Świadomość ról i zarządzanie nimi
Najważniejsze neuronarzędzia komunikacji interpersonalnej w relacjach biznesowych
Słowa i zwroty osłabiające przekaz i pozycję mówiącego
Jak się komunikować, aby uzyskać od innych to, co jest potrzebne w procesie realizacji projektów?
Porozumiewanie się kobiet i mężczyzn, czyli co nas różni i co łączy w komunikacji biznesowej?
Co mogą zrobić mężczyźni, by lepiej porozumiewać z kobietami w sferze biznesowej?
Co mogą zrobić kobiety, by lepiej komunikować się z mężczyznami w sferze biznesowej?
Neuronarzędzia służące do precyzyjnego formułowania wypowiedzi Neuronarzędzia do porządkowania rozmowy i łagodzenia napię
Prowadzenie trudnej rozmowy w sytuacji napięcia i stresu
Rodzaje reakcji obronnych w procesie komunikacji interpersonalnej
Jak profesjonalnie odpowiadać na niezadowolenie rozmówcy?
Jakich narzędzi komunikacji interpersonalnej możemy użyć, by zmienić stan emocjonalny rozmówcy?
Jak zarządzać emocjami podczas rozmowy biznesowej w sytuacji napięcia i stresu?
Dlaczego ludzie zachowują się roszczeniowo?
W jaki sposób reagujemy na roszczeniową postawę rozmówcy?
Kolejne kroki prowadzenia rozmowy ze zdenerwowanym rozmówcą
Rola emocji pozytywnych i umiejętność ich wyrażania w budowaniu relacji z ludźmi
Jak poprzez rozmowę egzekwować wywiązanie się z ustaleń związanych z realizacją projektu
Jak powiedzieć innym to, czego nie chcieliby usłyszeć, bez wywoływania reakcji obronnych?
Asertywna odmowa
Jak odpowiadać na krytykę ze strony innych, wzmacniając swoją pozycję i zachowując pozytywną relację?

Moduł 3:
Sztuka prowadzenia korespondencji mailowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych

Aktualne zasady netykiety
Struktura profesjonalnego maila w relacjach biznesowych
Profesjonalne słownictwo w korespondencji mailowej – na co zwracać uwagę?
Jak reagować na emocje negatywne zawarte w otrzymanej korespondencji mailowej?
Jaki sposób formułowania wypowiedzi mailowej wzmacnia jej przekaz

Moduł 4:
Stres zawodowy, czyli jak panować nad emocjami w sytuacji nadmiaru obowiązków i presji czasu?

Co to jest stres zawodowy?
Odporność na stres
Negatywne skutki stresu
Style radzenia sobie ze stresem
Jak pokonać stres w pracy?
Sztuka zarządzania zadaniami i maksymalnego wykorzystania czasu pracy
Reagujemy, czy decydujemy o swoim zachowaniu?
Jak mózg rządzi naszym życiem?
Nawyki porażki
Nawyki sukcesu
W jaki sposób motywować siebie do pokonywania trudności w codziennej pracy?
Wytrwałość w działaniu – cecha ludzi sukcesu
Co decyduje o samodyscyplinie?
Trenowanie samodyscypliny – neurotechniki wpływania na siebie
Planowanie w codziennej pracy w świetle neuronauki
Organizacja czasu pracy i priorytety – na co zwracać uwagę?

Koszt udziału 1 Uczestnika: 990,00 netto* 
Koszt udziału 1 Uczestnika przy zgłoszeniu 2 osób: 940,00 PLN netto* 
Koszt udziału 1 Uczestnika przy zgłoszeniu 3 i więcej osób: 890,00 PLN netto* 
Termin zgłoszeń upływa w dniu 7.12.2020
Dodatkowe informacje i zapisy: Grażyna Białopiotrowicz
tel. 601 064 276
mail: studio@gbialopiotrowicz.com.pl
Zapraszam do kontaktu.
Emocje

Pandemia – alternatywny świat?

Dotychczas mówiliśmy o świecie rzeczywistym i świecie wirtualnym. Ten ostatni niepostrzeżenie wdarł się w naszą codzienność, by zawalczyć o pierwszą pozycję. Mieliśmy wiele dylematów z tym związanych, pojawiło się wiele pytań i wiele mądrych głów szukało odpowiedzi na pytanie, jak powstrzymać ekspansję świata wirtualnego w świecie rzeczywistym. W końcu dotarło do nas, że świat rzeczywisty nam sprzyja, a świat wirtualny, jeśli przejmie nad nami władzę, wyprowadzi nas na manowce.

Nikt jednak nie przewidział, nawet w najśmielszych scenariuszach science-fiction, że całym światem może zawładnąć alternatywna rzeczywistość, która odmieni na zawsze zarówno dotychczasowy świat, jak i świat wirtualny. Podda w wątpliwość nasze niedawne dążenia, działania, troski, sukcesy i plany na przyszłość. Zakwestionuje nasz sposób myślenia i funkcjonowania. Zatrzyma bieg po sukces, dążenie do władzy, sięganie po nowości i najświeższe dobra konsumpcyjne. Sprawi, że zupełnie inaczej spojrzymy na to, co było przedtem i już nic nie będzie takie jak dawniej.

Od chwili pojawienia się pandemii w Europie nasze reakcje i zachowania ewoluują. Przeszliśmy szybki kurs adaptacji do nowych warunków życia. Tempo zostało nam narzucone i mimo oporu ze strony niektórych jednostek, owczy pęd daje o sobie znać. Dostosowujemy się do nowych okoliczności, do innej formy komunikowania się z ludźmi, innej formy pracy, nauki, a przede wszystkim do funkcjonowania w odosobnieniu.

Co pozostało bez zmian?

Emocje. Były, są i będą. Nadają koloryt każdej chwili naszego życia, sprawiają, że czujemy się cudownie lub źle. One dodają nam skrzydeł lub pchają w czeluście piekieł. Sprawiają, że sięgamy gwiazd lub leżymy na dnie. Wciąż pozostają zagadką i wciąż mamy poczucie, że wymykają się wszelkiej kontroli. Mają złą renomę, mówi się, że nam szkodzą, że są złym doradcą, że zaburzają obraz widzianego świata.

Prawda jest taka, że emocje są największym i najsilniejszym darem matki natury. Emocje nie poddają się żadnej władzy. Żadna władza nie jest w stanie zabronić nam odczuwania określonych emocji, tak jak nie jest w stanie zmusić do odczuwania emocji, których nie chcemy. Emocje to narzędzie, które daje władzę, bo władzę ma ten, kto zapanuje nad emocjami innych.

Emocje są nadrzędne wobec rozumu mimo iż ten wydaje się być potężny i nieograniczony w swoich możliwościach. Jednak podejmuje on działanie tylko wtedy, gdy pojawią się emocje. To emocje takie jak lęk, niepokój, obawa o zdrowie, przyszłość swoją i najbliższych sprawiły, że zamknęliśmy się w domach, że zgodziliśmy się nauczać w domu własne dzieci, że przeorganizowaliśmy doszczętnie swoje dotychczasowe życie, by ochronić siebie i swoich najbliższych.

Emocje mają wielką moc – budują albo niszczą. Sztuką jest więc nauczyć się nimi kierować, zarządzać. Emocje puszczone wolno są destrukcyjne. Emocje zbyt kontrolowane wybuchają w najmniej oczekiwanym momencie, robiąc więcej szkody niż pożytku.

Emocje czynią cuda, prowadzą nas tam, gdzie chcemy być, dają nam życie, jakiego pragniemy, a dzieje tak wówczas, gdy traktujemy je z czułością, miłością i ze zrozumieniem. Nawet wtedy, gdy są trudne, gdy sprawiają, że czujemy niemal fizyczny ból. Jak tego dokonać? Jak z czułością i otwartym sercem podejść do emocji, które kładą ciężar na piersi? O tym napiszę w kolejnych postach.

Biznes, Droga, Emocje, Mentalność zwycięzcy

Psychologia gniewu

Złość, a gniew

Złość to emocja, która pojawia się w sytuacji, kiedy ktoś nas zawiódł, okłamał, wykorzystał, oczernił, stawia opór, wywiera presję. Może przejawiać się w formie zniecierpliwienia, łagodnej irytacji, frustracji, rozdrażnienia, zakłopotania. Może przerodzić się w wybuch wściekłości. Jednak złość to nie to samo, co gniew. Złość jest ograniczona w czasie, dotyczy danej sytuacji, na przykład partner spóźnił się na umówione spotkanie. Kobieta jest zła na niego, poczuła się zlekceważona, o czym powie partnerowi, który w końcu ją przeprosi, a wtedy cała sprawa przestanie kobietę zajmować i złość powoli minie.

Czytaj dalej…