Jak pracuję?

  • Szkolenia i treningi wewnętrzne w firmach dostosowuję do potrzeb i możliwości klienta w zakresie ilości godzin, wielkości grupy, zagadnień programowych. Zazwyczaj realizuję cykl szkoleń, zakończony coachingiem indywidualnym dla członków Zespołu oraz dla ich przełożonych. Efekty takiej współpracy przechodzą najśmielsze oczekiwania.
  • Sesja dla klientów indywidualnych trwa 2 godziny zegarowe. Termin i godzinę spotkania dostosowuję do klienta. Zagadnienia realizowane podczas sesji są odpowiedzią na aktualne potrzeby klienta. Ilość sesji jest zależna od tego, z jakim pytaniem klient przychodzi. Optymalna ilość sesji wynosi osiem, jednak bywa, że już podczas jednej sesji klient znajduje odpowiedź na nurtujące go pytania i określi ramowo swój plan działania. Początkowo częstotliwość sesji jest większa, co 1-2 tygodnie. Sukcesywnie czas między sesjami się zwiększa do 1-2 miesięcy. Późniejsze sesje są inicjowane przez klientów w razie potrzeby. Miejsce sesji ustalane jest na bieżąco.