Browsing Category

Uncategorized

Szkolenie otwarte, Uncategorized

Warsztaty Psychologiczne online pt.Sztuka Skutecznego komunikowania się w procesie realizacji projektów

Cele szkoleniowe:
– Zachowanie i wzmocnienie marki osobistej w relacjach biznesowych
– Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach biznesowych, szczególnie ze współrealizatorami projektu
– Nabycie umiejętności zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi oraz stanami emocjonalnymi współrealizatorów projektu
– Doskonalenie i rozwój umiejętności osobistych oraz emocjonalnych w codziennej pracy
– Doskonalenie umiejętnego wykorzystania neuronauki w procesie budowania i zarządzania relacjami biznesowymi
-Poznanie i utrwalenie zasad profesjonalnej korespondencji mailowej podczas realizacji projektu, szczególnie w sytuacji napięcia i stresu
-Podniesienie poziomu samoświadomości Uczestników w zakresie odbioru własnej osoby w relacjach biznesowych
-Wzmocnienie motywacji do działania, rozwoju osobistego i biznesowegoLiczba godzin: 8 godzin akademickich dziennie
Liczebność Grupy szkoleniowej: 10 osób
Czas zajęć: 9:30-17:00
Termin do wyboru: 8.12-11.12.2020
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
Zagadnienia programowe:
Moduł 1:
Marka osobista a skuteczność porozumiewania się w Zespole oraz w działaniach biznesowych
Neuroprzekaz marki osobistej, jej źródło oraz formy prezentowania
Co składa się na markę osobistą i w jaki sposób budujemy ją na nieświadomym poziomie?
Jak świadomie monitorować i doskonalić markę osobistą?
Neuroprzekaz osoby pewnej siebie i zdecydowanej
Marka osobista w pracy zdalnej
Etykieta biznesowa – jaki ma wpływ na efekt końcowy działań biznesowych?
Etykieta spotkań biznesowych – co nowego?
Etykieta telefoniczna – co nowego?
Serwisy społecznościowe, czyli marka osobista w sieci

Moduł 2:
Komunikacja werbalna, jako skuteczne neuronarzędzie w budowaniu relacji biznesowych w Zespole oraz ze współrealizatorami projektu

Psychologia ról w budowaniu relacji biznesowych
Świadomość ról i zarządzanie nimi
Najważniejsze neuronarzędzia komunikacji interpersonalnej w relacjach biznesowych
Słowa i zwroty osłabiające przekaz i pozycję mówiącego
Jak się komunikować, aby uzyskać od innych to, co jest potrzebne w procesie realizacji projektów?
Porozumiewanie się kobiet i mężczyzn, czyli co nas różni i co łączy w komunikacji biznesowej?
Co mogą zrobić mężczyźni, by lepiej porozumiewać z kobietami w sferze biznesowej?
Co mogą zrobić kobiety, by lepiej komunikować się z mężczyznami w sferze biznesowej?
Neuronarzędzia służące do precyzyjnego formułowania wypowiedzi Neuronarzędzia do porządkowania rozmowy i łagodzenia napię
Prowadzenie trudnej rozmowy w sytuacji napięcia i stresu
Rodzaje reakcji obronnych w procesie komunikacji interpersonalnej
Jak profesjonalnie odpowiadać na niezadowolenie rozmówcy?
Jakich narzędzi komunikacji interpersonalnej możemy użyć, by zmienić stan emocjonalny rozmówcy?
Jak zarządzać emocjami podczas rozmowy biznesowej w sytuacji napięcia i stresu?
Dlaczego ludzie zachowują się roszczeniowo?
W jaki sposób reagujemy na roszczeniową postawę rozmówcy?
Kolejne kroki prowadzenia rozmowy ze zdenerwowanym rozmówcą
Rola emocji pozytywnych i umiejętność ich wyrażania w budowaniu relacji z ludźmi
Jak poprzez rozmowę egzekwować wywiązanie się z ustaleń związanych z realizacją projektu
Jak powiedzieć innym to, czego nie chcieliby usłyszeć, bez wywoływania reakcji obronnych?
Asertywna odmowa
Jak odpowiadać na krytykę ze strony innych, wzmacniając swoją pozycję i zachowując pozytywną relację?

Moduł 3:
Sztuka prowadzenia korespondencji mailowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych

Aktualne zasady netykiety
Struktura profesjonalnego maila w relacjach biznesowych
Profesjonalne słownictwo w korespondencji mailowej – na co zwracać uwagę?
Jak reagować na emocje negatywne zawarte w otrzymanej korespondencji mailowej?
Jaki sposób formułowania wypowiedzi mailowej wzmacnia jej przekaz

Moduł 4:
Stres zawodowy, czyli jak panować nad emocjami w sytuacji nadmiaru obowiązków i presji czasu?

Co to jest stres zawodowy?
Odporność na stres
Negatywne skutki stresu
Style radzenia sobie ze stresem
Jak pokonać stres w pracy?
Sztuka zarządzania zadaniami i maksymalnego wykorzystania czasu pracy
Reagujemy, czy decydujemy o swoim zachowaniu?
Jak mózg rządzi naszym życiem?
Nawyki porażki
Nawyki sukcesu
W jaki sposób motywować siebie do pokonywania trudności w codziennej pracy?
Wytrwałość w działaniu – cecha ludzi sukcesu
Co decyduje o samodyscyplinie?
Trenowanie samodyscypliny – neurotechniki wpływania na siebie
Planowanie w codziennej pracy w świetle neuronauki
Organizacja czasu pracy i priorytety – na co zwracać uwagę?

Koszt udziału 1 Uczestnika: 990,00 netto* 
Koszt udziału 1 Uczestnika przy zgłoszeniu 2 osób: 940,00 PLN netto* 
Koszt udziału 1 Uczestnika przy zgłoszeniu 3 i więcej osób: 890,00 PLN netto* 
Termin zgłoszeń upływa w dniu 7.12.2020
Dodatkowe informacje i zapisy: Grażyna Białopiotrowicz
tel. 601 064 276
mail: studio@gbialopiotrowicz.com.pl
Zapraszam do kontaktu.